Strategia ZIT

Czym jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, przy pomocy którego partnerskie jednostki samorządu terytorialnego (miasto i otaczające je gminy) realizują wspólne przedsięwzięcia. Samorządy realizujące ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT, w której znajdują się m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. ZIT umożliwia częściowe powierzenie takiej organizacji, jak Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, kompetencji w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, między innymi dotyczy to wyboru projektów do realizacji w latach 2014-2020.
Wszystkie te wymogi mają na celu stymulowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą kontynuować współpracę również po 2020 roku, gdy fundusze europejskie nie będą dostępne już w takiej wysokości.

Aktualności

Aktualizacja Strategii ZIT KrOF

18.12.2015

17 grudnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla […]

czytaj dalej