Strategia ZIT

10.06.2022 r.

Strategia ZIT

Dokumenty powiązane ze Strategią ZIT KrOF 4.10

1.04.2022 r.

Strategia ZIT

Dokumenty powiązane ze Strategią ZIT KrOF 4.9

18.02.2021 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.8– wersja ujednolicona)

Dokumenty powiązane ze Strategią ZIT dla KrOF 4.8:

2.06.2020

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.7 – wersja ujednolicona)

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.7:

6.08.2019

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.6 – wersja ujednolicona)

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.6:

Strategia ZIT 4.5

30.07.2018r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.5 – wersja ujednolicona)

Strategia-ZIT-KrOF_wer.-4.0-zmiana-5 zał. nr 1 DIAGNOZA 4.5 zał. nr 2 MATRYCA 4.5 zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.5 zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.5 zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.5 zał. nr 6 Wykaz wskaźników 4.5

 

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.5:

 

Strategia ZIT 4.4

29.09.2017r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.4 – wersja ujednolicona)

Strategia ZIT KrOF_4.4 wersja ujednolicona zał. nr 1 DIAGNOZA 4.4 Zał.-2-Matryca-logiczna_4.4 zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.4 zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.4 zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.4 zał. nr 6 Wykaz wskaźników 4.4

 

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.4:

Strategia ZIT 4.3

15.02.2017r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.3 – wersja ujednolicona)

Strategia ZIT KrOF_4.3 wersja ujednolicona zał. nr 1 DIAGNOZA 4.3 zał. nr 2 MATRYCA 4.3 zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.3 zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.3 zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.3

 

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.3:

Strategia ZIT 4.2

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.2 – wersja ujednolicona)

Strategia ZIT KrOF_4.2 wersja ujednolicona zał. nr 1 DIAGNOZA 4.2 zał. nr 2 MATRYCA 4.2 zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.2 zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.2 zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.2

 

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.2:

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Raport z konsultacji społecznych

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategia ZIT 1.0

Wstępny projekt Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 1.0)
Strategia ZIT wersja 1.0