Metropolia Krakowska

WSPÓŁPRACA W MĄDRYM DZIAŁANIU

Metropolia Krakowska łączy w przemyślanym działaniu

Metropolia Krakowska to przestrzeń przemyślanej, dobrze zaplanowanej i efektywnej współpracy gmin, gdzie wspólnie wypracowane rozwiązania służą wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonemu rozwojowi. Dzięki swojej partnerskiej, innowacyjnej strukturze sieciowej, Metropolia daje możliwość działania we wspólnocie, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności i indywidualności gmin członkowskich. Swoje działania opiera na wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu ludzi, którzy ją tworzą oraz instytucji, z którymi współpracuje.

Metropolia możliwości

Metropolia Krakowska to przestrzeń oferująca wachlarz możliwości dla wszechstronnego rozwoju. Dzięki dobrowolnej współpracy podejmowane są jednomyślne decyzje strategiczne, a realizacja licznych projektów wpływa bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców  (m.in. poprzez podniesienie standardu korzystania z transportu zbiorowego czy poprawę jakości powietrza). 

Metropolia wspiera i inspiruje, dając okazję do swobodnego sieciowania i budowania wielosektorowych partnerstw. Tworzy przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń oraz jest znakomitą formułą do wypracowywania komplementarnych dla całego obszaru rozwiązań.

 

Gminy Metropolii Krakowskiej

O Metropolii świadczą znajdujące się w niej gminy
Metropolia Krakowska tworzy płaszczyznę współpracy dla 15 gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Moc Metropolii to moc różnorodności gmin stowarzyszonych.

Warto poznać je bliżej.
Kliknij na kontur gminy i zapoznaj się z jej potencjałem.

Partnerzy Metropolii Krakowskiej

Rozwój ponadlokalny obszaru byłby niemożliwy bez ścisłej współpracy z partnerami. Zalążkiem rozpoczęcia wspólnych działań jest złożenie popisu na deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej. Ten pierwszy krok to początek silnych relacji partnerskich, na bazie których realizowane są liczne projekty, przedsięwzięcia i wspólne działania mające bezpośredni wpływ na zrównoważony rozwój ponadlokalny. 

Do grona partnerów popierających współpracę metropolitalną należą: