Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Petycja gmin Metropolii Krakowskiej do Premiera: brak przyłączy gazowych może przekreślić szansę na poprawę jakości powietrza!
Petycja gmin Metropolii Krakowskiej do Premiera: brak przyłączy gazowych może przekreślić szansę na poprawę jakości powietrza!

18.01.2022

Gminy Metropolii Krakowskiej apelują do Premiera RP o zwiększenie środków finansowych dla PSG na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Ich brak znacząco zahamuje tempo wymiany kotłów bezklasowych oraz przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej!

czytaj dalej
Współpraca podstawą zrównoważonego rozwoju regionu
Współpraca podstawą zrównoważonego rozwoju regionu

We wstępie do Strategii Metropolia Krakowska 2030 czytamy, że stanowi ona „ (…) strategię współpracy gmin na rzecz rozwoju ponadlokalnego”. Jednoznacznie można więc określić, że podwaliną rozwoju regionalnego jest współpraca. Sieć współpracy na rzecz rozwoju obszaru prezentuje instalacja naścienna, która znajduje się biurze Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej.

czytaj dalej

metropolia krakowska