Metropolia Krakowska

 • Metropolia Krakowska łączy w przemyślanym działaniu

  Metropolia Krakowska to przestrzeń przemyślanej, dobrze zaplanowanej i efektywnej współpracy gmin, gdzie wspólnie wypracowane rozwiązania służą wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonemu rozwojowi.

  Więcej o Metropolii Krakowskiej:
 • O sile Metropolii świadczą znajdujące się w niej gminy

  Metropolia Krakowska tworzy płaszczyznę współpracy dla 15 gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

  Poznaj je bliżej
 • Atrakcja z regionu

  Błonia Niepołomickie

  Błonia Niepołomickie to inwestycję stanowiącą zielone płuca miasta i świetny przykład rozwiązań opartych na przyrodzie. Błonia Niepołomickie to prawie 6-hektarowy rozległy i atrakcyjny teren zieleni miejskiej czynny oraz różnorodny biologicznie, utworzony w dawnym starorzeczu rzeki Wisły.

  Odwiedź
 • Aktualność

  Kompleksowe Badania Ruchu

  Miasto Kraków ogłosiło przetarg na przeprowadzenie „Badań ankietowych podróży w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023”.

  Sprawdź
 • Aktualność

  Kompleksowe Badania Ruchu

  Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych, preferencji transportowych Mieszkańców oraz jakie działania w opinii Mieszkańców mogłyby usprawnić i podnieść komfort przemieszczania się. Obszar badań obejmuje łącznie 36 gmin.

  Dowiedz się więcej: