Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska

Magazyn Metropolitalny

Okładka publikacji

Magazyn metropolitalny służy przekazywaniu bieżących informacji o działalności Metropolii Krakowskiej, realizowanych projektach, dobrych praktykach oraz przykładach działalności poszczególnych gmin na rzecz współpracy metropolitalnej.

W numerze 4/2023 Magazynu metropolitalnego m.in.:   

✔ podsumowujemy kolejny etap metropolitalnej podróży i przedstawiamy efekty realizacji Strategii Metropolia Krakowska 2030 w mijającym roku
✔  odkrywamy kulinarne skarby gmin
✔  prezentujemy Mapę smaków Metropolii Krakowskiej.