Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska

Księga znaku Metropolii Krakowskiej

Okładka publikacji

26 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjął uchwałę o wprowadzeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

System oparty o Księgę Znaku Metropolii Krakowskiej, wypracowany został wspólnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia i składa się z elementów utrzymanych w nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce.

Motyw przewodni znaku Metropolii Krakowskiej stanowią łuki. Mają one symboliczne znaczenie, które można interpretować na różny sposób. Wyrażają dynamizm jaki cechuje Metropolię, sprawną współpracę między zrzeszonymi gminami, a także nieustanny rozwój Stowarzyszenia. Główny element graficzny osadzony jest na mocnych fundamentach, które kojarzą się z siłą i stabilnością Metropolii.