Metropolia Krakowska

WSPÓŁPRACA W MĄDRYM DZIAŁANIU

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia 24 czerwca 2014 r.

Stanowi przestrzeń współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin - Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Podstawy działalności Stowarzyszenia określa STATUT (pobierz)

Cele i zadania Stowarzyszenia

Dlaczego pracujemy dla dobra mieszkańców?

Poznaj Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia stanowi jednocześnie Zarząd Związku ZIT

 • Prezes Zarządu

  Aleksander Miszalski

  Prezydent Miasta Krakowa

 • Wiceprezes Zarządu

  Łukasz Sęk

  II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

 • Wiceprezes Zarządu

  Marek Jamborski

  Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

 • Członek Zarządu

  Krzysztof Wołos

  Wójt Gminy Wielka Wieś

 • Członek Zarządu

  Renata Gawlik

  Wójt Gminy Biskupice

 • Metropolia Krakowska łączy w przemyślanym działaniu

  Metropolia Krakowska to przestrzeń przemyślanej, dobrze zaplanowanej i efektywnej współpracy gmin, gdzie wspólnie wypracowane rozwiązania służą wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonemu rozwojowi. Dzięki swojej partnerskiej, innowacyjnej strukturze sieciowej, Metropolia daje możliwość działania we wspólnocie, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności i indywidualności gmin członkowskich. Swoje działania opiera na wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu ludzi, którzy ją tworzą oraz instytucji, z którymi współpracuje.

 • Strategia Metropolia Krakowska 2030

  Działania Stowarzyszenia ukierunkowane są realizacji założeń wynikających ze „Strategii Metropolia Krakowska 2030”, która stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla miasta Krakowa i jego otoczenia - wyznacza 7 dziedzin współpracy dla 15 gmin na najbliższe 10 lat.
  SMK 2030 to zbiór rozwiązań, jakie musi wdrożyć Metropolia Krakowska by osiągnąć cel, jakim jest stworzenie obszaru dogodnego do życia dla mieszkańców oraz oferującego im możliwości wszechstronnego rozwoju.

  Więcej o Strategii przeczytaj tutaj

 • Stowarzyszenie Metropolia Krakowska pełni funkcję Związku ZIT

  Zadaniem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Zarządzanie Związku ZIT odbywa się w sposób partnerski, gwarantujący członkom Stowarzyszenia, reprezentowanym na Walnym Zebraniu, szerokie uprawnienia i zapewniający im stały dostęp do informacji na temat aktualnego stanu wdrażania ZIT.
   

System realizacji Strategii Metropolia Krakowska 2030