Metropolia Krakowska

Campus Misericordiae

  • Sacrum
  • Wieliczka

Tu w 2016 roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży. W miejscu spotkania papieża z młodymi ludźmi powstał Dom Miłosierdzia, Centrum logistyczne Caritas oraz Dom Młodych wraz z Muzeum Jana Pawła II. 

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” powstał jako dar Gminy Wieliczka – pamiątka Światowych Dni Młodzieży. 
Odbywają się tu warsztaty terapeutyczne (m.in. plastyczne, rękodzielnicze, komputerowe) i zajęcia ruchowe, organizowane są wycieczki i pielgrzymki dla seniorów.
Nabór uczestników zajęć prowadzony jest za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Campus Misericordiae
Brzegi 254, 32-002 Węgrzce Wielkie