Metropolia Krakowska

Dolina Mnikowska

  • Walory krajobrazu
  • Liszki

Rezerwat o powierzchni 20,89 ha, obejmujący około 2 km odcinek Doliny Sanki. Dolina Mnikowska jest jednym z najbardziej klasycznych jarów krasowych w Polsce, gdzie występują typowe dla wapiennych utworów jurajskich różnorodne formy rzeźby, co wyróżnia ją nie tylko w skali regionalnej, ale i krajowej. W środkowej części rezerwatu znajduje się polanka, a ponad nią w południowych ścianach w zakolu zwanym Cyrkiem, we wnęce skalnej znajduje się ołtarz z dużym obrazem Matki Boskiej Skalskiej pochodzący z 1863 roku.