Metropolia Krakowska

Dwór w Sieborowicach

  • Dziedzictwo
  • Michałowice

Eklektyczny dwór, wybudowany w 1882 roku przez Bolesława Zakrzeńskiego. Większość wchodzących w skład zespołu dworskiego zabudowań pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.
 

3
JAN ULICKI

Obiekt, w którego skład wchodzą: dwór, mur ogrodzeniowy z bramą oraz neoklasycystyczny park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w dworze przebywali m.in. gen. Stanisław Haller, mjr Henryk Dobrzański oraz gen. Tadeusz Komorowski.

Obecnie we dworze zlokalizowany jest Państwowy Dom Dziecka.

 

Zespół dworski w Sieborowicach
Sieborowice 16, 32-091 Michałowice