Metropolia Krakowska

Kamieniołom w Zabierzowie

  • Walory krajobrazu
  • Zabierzów

Zanurzone w zieleni, przekształcone w staw dawne miejsce wydobywania wapienia jurajskiego sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

1

Historia kamieniołomu sięga roku 1922, gdy rozpoczęto tu wydobycie wapienia do produkcji kredy. Po zakończeniu jego eksploatacji, część starego wyrobiska zalano wodą, tworząc staw. Występują tu rzadkie odmiany wapieni skalistych, jedne z najlepszych profili kredy, a także unikalne paleogeńskie formy krasowe. 

Obecnie kamieniołom jest otoczonym zielenią miejscem rekreacji. Wokół zalewu powstała infrastruktura turystyczna: biegnie tu niebieski szlak turystyczny z Zabierzowa do Mnikowa oraz szlak rowerowy, poprowadzona została ścieżka edukacyjna, znajdują się też punkty wypoczynkowe.

Kamieniołom znajduje się około 15 km od Krakowa, przy drodze 79 w kierunku Trzebini.