Metropolia Krakowska

Kapliczka w Rusocicach

  • Sacrum
  • Czernichów

Pierwsze wzmianki o Rusocicach pojawiają się w kronice Jana Długosza.

Nazwa wsi sugeruje, że jej założycielem lub pierwszym osadnikiem mógł być człowiek pochodzenia francuskiego, być może jeniec z czasów wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. 
Znajdująca się we wsi murowana kapliczka z sygnaturką została zbudowana w pierwszej połowie XIX w.
 

Rusocice, 32-071 Rusocice