Metropolia Krakowska

Kapliczka w Wołowicach

  • Sacrum
  • Czernichów

Według opisu w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" Wołowice były wsią rozrzuconą i składały się z dwóch większych i kilkunastu drobnych osad. 

Wieś do połowy XV w. należała do klasztoru tynieckiego.

Wołowice, 32-070 Wołowice