Metropolia Krakowska

Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Raciborowicach

  • Sacrum
  • Michałowice

Gotycki kościół zbudowany w XV wieku. Jego fundatorem i proboszczem był Jan Długosz, a kleryk Karol Wojtyła kilkakrotnie spędzał tu wakacje.
 

Obecny, murowany kościół wzniesiono w latach 1460–1476 z fundacji ks. Jana Długosza. Zastąpił on wcześniejszą, drewnianą świątynię.

Przy kościele znajduje się dzwonnica. Na murowanej części gotyckiej wznosi się część drewniana pochodząca z 2 połowy XIX w.

Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Raciborowicach
Raciborowice, ul. Papieska 5, 32-091  Michałowice