Metropolia Krakowska

Kościół św. Kazimierza w Rybnej

  • Sacrum
  • Czernichów

Budynek kościoła wraz z kaplicami oraz starodrzewiem został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele pochodzą z 1325 roku. Obecny, murowany kościół został zbudowany w latach 1821–1832.

Wewnątrz można zobaczyć m.in. pochodzącą prawdopodobnie z połowy XIV w. gotycką rzeźbę przedstawiająca św. Mikołaja i uznawaną za chrzcielną, mosiężną misę wykonaną w Norymberdze w XV–XVI wieku.

Kościół św. Kazimierza w Rybnej
ul. Aleksandry Polańskiej 34, 32 061 Rybna