Metropolia Krakowska

Kościół św. Marcina w Biskupicach

  • Sacrum
  • Biskupice

O kościele w Biskupicach wspominał już Jan Długosz.

Pierwszy budynek był drewniany. Po roku 1480 zastąpiono go gotyckim, murowanym. Przebudowany w XVII wieku, w 1888 r. kościół zyskał również wieżę od strony zachodniej.

Kościół św. Marcina w Biskupicach
Biskupice 5, 32-020 Wieliczka