Metropolia Krakowska

Kościół św. Mikołaja w Czulicach

  • Dziedzictwo
  • Czulice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Zabytkowa świątynia leży na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół parafialny św. Mikołaja w Czulicach pochodzi z 1547 r. Budowla ma cechy charakterystyczne dla późnego gotyku.

Od powstania kościół był wielokrotnie remontowany  i jego współczesne wnętrze pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. W nawie głównej znajduje się osiemnastowieczny ołtarz z wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia. Elementami wyposażenia o wartości historycznej są również kamienna płyta nagrobna Jana Czulickiego, późnobarokowa chrzcielnica, kielich liturgiczny z 1673 roku i pochodzący z XVIII wieku krucyfiks.