Metropolia Krakowska

Kurhany w Jawczycach

  • Dziedzictwo
  • Jawczyce, gmina Biskupice

Grupa kilkunastu mogił w kształcie kopca kryje wiele fascynujących tajemnic.
 

Jawczyce słynne są z tajemniczych, odkrytych w 1984 roku kurhanów. Jeden z nich zbadano. Ustalono, że pochodzi z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu. Usypany został z glinki podkarpackiej. W centralnej części mogiły leżały szczątki szkieletu. Przy prawym udzie leżał dobrze zachowany denar krzyżowy z I połowy XI wieku, a przy lewym – szczątki żelaznego, silnie skorodowanego przedmiotu z tulejką od długości 11 centymetrów i  i jednostronnym ostrzem o długości 5 centymetrów. Przypuszcza się, że mógł to być grot włóczni. W nasypie znaleziono też fragmenty wczesnośredniowiecznego naczynia.