Metropolia Krakowska

Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły

  • Muzea, galerie
  • Świątniki Górne

Jedyne w Polsce Muzeum Ślusarstwa znajduje się w zabytkowym budynku Szkoły Ślusarskiej.

Można tu zapoznać się z wielowiekową tradycją ślusarstwa oraz płatnerstwa, które rozwijało się w Świątnikach od XVII wieku. Wśród eksponatów znajdują się kopie zbroi husarskich i szabli zwanej świątnicką, wiele zabytkowych kłódek oraz narzędzi. Specjalna ekspozycja poświęcona jest historii związanej z pracą tutejszych mieszkańców w charakterze świątników wawelskich, czyli strażników Katedry Królewskiej.