Metropolia Krakowska

Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  • Plenerowo
  • Skawina

Położone w centrum Skawiny miejsce spacerów, wypoczynku i rekreacji zachwyca prawie 60 gatunkami drzew i zbiornikiem wodnym zamieszkiwanym przez łabędzie.
 

2

Park miejski, założony w 1927 r., składa się z dwóch nieco odmiennych części: zadrzewionego terenu z asfaltowymi alejkami i kilkoma placami zabaw oraz starorzecza (trawiasty obszar pomiędzy zbiornikiem wodnym a wałami rzeki Skawinki).

W północnej części parku znajduje się Pałacyk „Sokół” z 1906 r., a tuż obok pomnik założyciela miasta, króla Kazimierza III Wielkiego. 
 

Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
32-050 Skawina