Metropolia Krakowska

Puszcza Niepołomicka

  • Walory krajobrazu
  • Niepołomice

Ogromny kompleks leśny położony w widłach Wisły i Raby, w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej jest popularnym celem wycieczek i miejscem rekreacji.

fot. www.powroty.do

Znajdująca się  około 20 km na wschód od Krakowa Puszcza łącznie z trzema uroczyskami (Las Grobla, Grobelczyk i Koło) zajmuje około 115 km2 powierzchni. Długość największego fragmentu - między Niepołomicami a Baczkowem i Mikluszowicami - wynosi 17 km, a szerokość nie przekracza 8 km. 

Na terenie Puszczy wyznaczono 6 rezerwatów przyrody, a w samym jej środku znajduje się niedostępny do zwiedzania, założony w 1935 r. Ośrodek Zachowawczej Hodowli Żubrów. Od 2004 r. cały obszar Puszczy Niepołomickiej objęty jest programem Natura 2000.

Po Puszczy można poruszać się (pieszo, rowerem lub konno) czterema oznakowanymi szlakami turystycznymi o łącznej długości 33 km.