Metropolia Krakowska

Rezerwat Kajasówka

  • Walory krajobrazu
  • gmina Czernichów

Ten niewielki rezerwat przyrody nieożywionej został utworzony dla ochrony unikatowego zrębowego wzgórza wapiennego Kajasówka (320 m n.p.m.), pokrytego w większości zaroślami tarninowymi.

Charakterystycznym elementem rezerwatu są tunele wycięte w gęstych zaroślach tarniny i głogów. Siedliska o bardzo silnym nasłonecznieniu zamieszkuje rzadki w Polsce gatunek motyla – skalnik driada. Na Kajasówce znajduje się też niewielka jaskinia Przegińska.

Do rezerwatu prowadzi czarny szlak turystyczny z Rusocic. Ponadto na wzgórzu wytyczono ścieżkę turystyczno-dydaktyczną przedstawiającą jego budowę geologiczną i porastającą je roślinność.

Rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka jest częścią Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Jego obszar ograniczają wsie Przeginia Duchowna i Czułówek, a  powierzchnia obejmuje około 12 ha.