Metropolia Krakowska

Szkoła Rolnicza w Czernichowie

  • Dziedzictwo
  • Czernichów

Najstarsza działająca bez przerwy szkoła rolnicza w Polsce. W końcu XIX w. , za sprawą profesora szkoły dr. Franciszka Stefczyka w Czernichowie rozpoczęła działalność pierwsza w Galicji Spółdzielcza Kasa Oszczędności i Pożyczek.

W skład wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego zespołu dworskiego wchodzą XIX-wieczny dwór i lamus, dom nauczycielski, elektrownia, budynki gospodarcze, ogrodzenie z bramą oraz park krajobrazowy według projektu Alojzego Różeczki.

W latach 1857—1860 obiekt został zaadaptowany na szkołę rolniczą, obecnie znajduje się w nim Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka.

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka
ul. Rynek 17
32-070 Czernichów