Metropolia Krakowska

Voci di San Francesco

  • Muzyka
  • Zabierzów

Chór uświetnia uroczystości gminne i parafialne w Zabierzowie. 

Zespół powstał w 2008 roku przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, a od 2009 roku działa w strukturach Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 
W repertuarze chóru znajdują się utwory zarówno muzyki dawnej jak i współczesnych artystów, zainspirowanych nauczaniem Jana Pawła II. Prezentuje muzykę kościelna, kolędy, pieśni patriotyczne oraz śpiewy liturgiczne.

Dyrygent i kierownik - Edward Macheta


Voci di San Francesco 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów