Metropolia Krakowska

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie

  • Sacrum
  • Biskupice

Według tradycji, utrzymywanej zwłaszcza w dawnych informatorach kościelnych, pierwszy kościół w Bodzanowie konsekrował św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski i męczennik. 

Drewniany kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiony został w 1765 r. Budynek był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. W dobudowanej  w 1910 r. kruchcie znajduje się odlana z ołowiu figurka św. Floriana. 
Świątynia słynie z cennych obrazów pochodzących z XVII w., w tym m.in. malowidła przedstawiającego alegorię śmierci wyobrażonej pod postacią jeźdźca.

Warte zobaczenia są również ołtarze – rokokowe i późnobarokowy.

Teren otaczający kościół, jak i przestrzeń pod posadzką, to dawny cmentarz pełniący swą funkcję prawdopodobnie do lat trzydziestych wieku XIX. 

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Bodzanów 1, gmina Biskupice