Metropolia Krakowska

Zespół dworsko-parkowy w Książniczkach

  • Dziedzictwo
  • Michałowice

Obiekt, w skład którego wchodzi dwór z końca XIX wieku z zabudowaniami oraz park, jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
 

Dwór został wzniesiony w roku 1896. W zespole zachował się budynek rządcówki i spichlerz, zbudowane w końcu w. XIX. W okalającym dwór parku rosną m.in. świerki, klony, lipy, graby i wiązy. Niektóre mogą liczyć ponad 100 lat.

Po II wojnie światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa, a w 2004 roku wrócił do spadkobierców prawowitych właścicieli.

Zespół dworsko - parkowy w Książniczkach
Zadworze 2, 32-091 Książniczki