Metropolia Krakowska

Zespół dworsko-parkowy w Michałowicach

  • Dziedzictwo
  • Michałowice

W skład wpisanego do rejestru zabytków zespołu dworskiego wchodzi: dwór, będący obecnie w ruinie spichlerz, stajnia oraz park.

Zbudowany w latach 1892 - 1897 wg. projektu wybitnego architekta Teodora Talowskiego dwór był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, w tym przemarszu l Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego pod dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego. W czasie l wojny światowej budynek służył jako lazaret dla wojska. Po II wojnie światowej znacjonalizowany, został odbudowany przez obecnych właścicieli.

W otaczającym zespół dworski parku znajduje się wpisany na listę pomników przyrody jeden z największych i najstarszych w Polsce okazów derenia właściwego w formie krzaczastej.

Zespół dworsko-parkowy w Michałowicach
ul. Dąbrowskich 41, 32-091 Michałowice