Metropolia Krakowska

Zespół dworsko-parkowy w Młodziejowicach

  • Dziedzictwo
  • Michałowice

W średniowieczu był siedzibą rodziny Młodziejowskich herbu Stary Koń. W XVI wieku istniała tam papiernia, zniszczona w czasie Potopu szwedzkiego, oraz zbór ariański. Obecnie dwór, wpisany do rejestru zabytków, jest własnością prywatną.

1
JAN ULICKI

Pozostałości dworu otoczone są zaniedbanym obecnie parkiem o wybitnych walorach dendrologicznych, przyrodniczych i przestrzennych. Rosną tam m.in. lipy, dęby, wiązy, graby, jesiony, robinie i kasztanowce W skład kompleksu wchodzi również drewniany młyn wodny. 

Zespół dworsko-parkowy w Młodziejowicach
32-091 Młodziejowice