Metropolia Krakowska

Cel projektu to przyczynienie się do poprawy wdrażania polityk i programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej w dużych miastach i ich regionach metropolitalnych. Regiony metropolitalne zaangażowane w projekt pracowały nad przygotowaniem planów działania, które miały ulepszyć wdrażanie wybranych instrumentów polityki.

W ramach projektu partnerzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem podczas szeregu wizyt studyjnych, warsztatów i spotkań. W ramach projektu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wypracowało Plan działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej. 

Cele:

 • 7

  partnerów wzajemnie wymieniających się wiedzą

 • 6

  krajów, w których realizowany był projekt

 • 132

  zinwentaryzowane budynki
  użyteczności publicznej

Działania w projekcie

 1. Warsztat i wizyta studyjna w Oslo dot. zarządzania wielopoziomowego i roli miast brzegowych w niskoemisyjnym rozwoju obszarów metropolitalnych.
 2. Warsztat i wizyta studyjna w Bukareszcie dot. partycypacyjnego planowania przestrzennego.
 3. Warsztat i wizyta studyjna w Poczdamie dot. rozwoju gospodarczego opartego na energii odnawialnej.
 4. Warsztat online dot. energii odnawialnej oraz systemów energetycznych w budownictwie.
 5. Warsztat online dot. energii odnawialnej oraz systemów energetycznych w transporcie.
 6. Wypracowanie Planu Działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej.
 7. Konferencja online podsumowująca projekt.

Czytaj więcej o projekcie

Dokumenty