Metropolia Krakowska

Poznajmy się! Zespół ds. gospodarki, edukacji i spraw społecznych

 • Anna Rychły - Mierzwa

  W Stowarzyszeniu odpowiadam za współpracę z samorządami w obszarze usług społecznych, opieki zdrowotnej i edukacji. Chętnie angażuję się (również poza godzinami pracy) w działania na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn.

   

  Pracuję w Metropolii, ponieważ to miejsce, która pozwala łączyć aktywność zawodową z pasją społecznika.

   

  W codziennej pracy najbardziej lubię kontakt z ciekawymi ludźmi.

   

  Na pewno nie wiesz o mnie, że uwielbiam zwiedzać miejsca, o których rzadko wspomina się w przewodnikach.

 • Magdalena Cyran

  Jako członkini Zespołu ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych odpowiadam za realizację działań w zakresie wspierania mieszkańców Metropolii Krakowskiej w dostępie do wysokiej jakości usług społecznych oraz możliwości rozwoju zawodowego. 

   

  Mój team to mała, ale ambitna grupa ludzi, którzy dokładnie wiedzą jakie pytania zadać, żeby znaleźć rozwiązanie każdego problemu.

   

  Na pewno nie wiesz o mnie, że jestem entuzjastką tańca klasycznego, a w pracy pomaga mi Strauss.

Jak wygląda praca w Zespole GES?

Zespół GES to zespół, w którym łączą się liczne tematy związane z działaniami w obszarach: gospodarka, edukacja i sprawy społeczne. Realizowane przez nas działania służą rozwijaniu partnerskich relacji między gminami w zakresie edukacji, współpracy w celu zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości usług społecznych oraz wspólnych, efektywnych działań promujących potencjał inwestycyjny gmin Metropolii Krakowskiej. Do naszych zadań należy także opracowanie oraz nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem planów działań w zakresie ww. obszarów współpracy. 

Jakie zadania mogą na Ciebie czekać?

Czego możesz się nauczyć?

Po pierwsze, praca w naszym zespole to rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych, który możliwy jest dzięki zaangażowaniu Biura SMK w liczne projekty międzynarodowe oraz dodatkowym zajęciom z native speakerami. Dzięki koordynacji współpracy pomiędzy 15 gminami członkowskimi nabywasz umiejętności negocjacyjnych oraz zdolności prowadzenia działań integrujących. Nasza to także doskonała organizacja swojego czasu, którą ciągle rozwijajmy wspierając się dostępnymi narzędziami m.in. MS 365. Dzięki różnorodności i wielości zadań, które czekają na pracownika biura SMK, rozwija on zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności praktyczne, kreatywność czy kompetencje miękkie. Swoje kompetencje możemy rozwijać także w ramach cyklicznie wyznaczonego „czasu na naukę”. 

Jak wygląda proces rekrutacji?

 • Krok 1

  Weryfikacja przesłanych dokumentów aplikacyjnych

 • Krok 2

  Zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną

 • Krok 3

  Rozmowy kwalifikacyjne

 • Krok 4

  Podsumowanie rozmów kwalifikacyjnych

 • Krok 5

  Decyzja o zatrudnieniu