Metropolia Krakowska

Poznajmy się! Zespół ds. mobilności

 • Paweł Guzek

 • Łukasz Kotuła

Jak wygląda praca w Zespole MOB?

Zespół MOB to zespół, w którym zajmujemy się zadaniami związanymi z koordynacją działań w zakresie efektywnej organizacji transportu na obszarze Metropolii Krakowskiej. Podejmowane są przez nas działania służące upowszechnieniu wśród gmin Metropolii Krakowskiej rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności. Do naszych zadań należy także współpraca w opracowaniu oraz wdrożeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (tzw. SUMP). Prowadzimy także badania i analizy umożliwiające podejmowanie decyzji strategicznych w zakresie organizacji transportu, zajmujemy się również projektami realizującymi założenia Strategii ZIT w obszarze mobilności. Na co dzień współpracujemy z wieloma podmiotami i organizatorami transportu zbiorowego m.in. jednostkami i wydziałami Miasta Krakowa zajmującymi się transportem (m.in. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu), Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Spółką Koleje Małopolskie, itp. 

Jakie zadania mogą na Ciebie czekać?

Czego możesz się nauczyć?

Po pierwsze, praca w naszym zespole to zwiększenie wiedzy i know how w zakresie teorii, a także praktycznego zastosowania wiedzy. To także rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych, który możliwy jest dzięki zaangażowaniu Biura SMK w liczne projekty międzynarodowe oraz dodatkowym zajęciom z native speakerami. Dzięki koordynacji współpracy pomiędzy 15 gminami członkowskimi nabywasz umiejętności negocjacyjnych oraz zdolności prowadzenia działań integrujących. Nasza to także doskonała organizacja swojego czasu, którą ciągle rozwijajmy wspierając się dostępnymi narzędziami m.in. MS 365. Dzięki różnorodności i wielości zadań, które czekają na pracownika biura SMK, rozwija on zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności praktyczne, kreatywność czy kompetencje miękkie. Swoje kompetencje możemy rozwijać także w ramach cyklicznie wyznaczonego „czasu na naukę”.  

Jak wygląda proces rekrutacji?

 • Krok 1

  Weryfikacja przesłanych dokumentów aplikacyjnych

 • Krok 2

  Zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną

 • Krok 3

  Rozmowy kwalifikacyjne

 • Krok 4

  Podsumowanie rozmów kwalifikacyjnych

 • Krok 5

  Decyzja o zatrudnieniu