Metropolia Krakowska

Cmentarz wojenny w Czulicach

  • Dziedzictwo
  • Kocmyrzów-Luborzyca

Mały cmentarz wraz z pomnikiem z okresu I wojny światowej znajduje się na terenie położonego w centrum wsi zespołu dworskiego.

Na cmentarzu pochowani są żołnierze austro-węgierscy polegli w listopadzie 1914 roku.

Cmentarz wojenny
Czulice, 32-010 Czulice