Metropolia Krakowska

Zespół dworski w Czulicach

  • Dziedzictwo
  • Kocmyrzów-Luborzyca

Obiekt, w skład którego wchodzi dwór, park oraz cmentarz żołnierzy austriackich poległych w czasie I wojny światowej wraz z kamiennym pomnikiem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Dwór powstał w pierwszej połowie XIX wieku. W parku dworskim znajduje się ponad 500-letni dąb będący pomnikiem przyrody, a także zbiorowa mogiła żołnierzy austriackich z 1914 roku.

Zespół dworski w Czulicach
Czulice, 32-010 Czulice