Metropolia Krakowska

Aktualizacja terminu wstępnych konsultacji rynkowych

  • 16.02.2024 12:53
  • Aktualizacja: 12:54 16.02.2024

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o przedłużeniu o 7 dni czasu trwania wstępnych konsultacji rynkowych, dotyczących planowanej inwestycji pn. Pakietowe PPP - budowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Metropolii Krakowskiej, w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego.

Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych składają prawidłowo wypełnione Ankiety (oddzielnie Partnerzy Prywatni i Instytucje Finansujące) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do 28 lutego 2024 r.

Całość niezbędnej dokumentacji znajduje się pod adresem: https://www.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci-szczegoly/informacja-o-wszczeciu-wstepnych-konsultacji-rynkowych_sKecTvK0xcZfanCKH8pB 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl

Kategorie:

  • Inne ogłoszenia