Metropolia Krakowska

Małopolski Tele-Anioł 2.0 - trwa rekrutacja!

 • 12.03.2024 08:41
 • Aktualizacja: 08:53 12.03.2024

Rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji programu Małopolski Tele-Anioł 2.0, w ramach którego mieszkańcy Województwa otrzymają 8 tys. opasek SOS, a 2,5 tys. osób skorzysta z usług sąsiedzkich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Głównym celem programu Małopolski Tele-Anioł jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w okresie: 23 lutego 2024 r. – 30 czerwca 2029 r.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z:

 • Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
 • Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Wartość projektu: 155 734 517,17 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 132 374 336,79 zł

W ramach projektu:

 • zostanie utworzone Centrum Teleopieki zapewniające wszystkich uczestnikom/uczestniczkom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania w pomocy przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
 • 8 000 osób otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS,
 • dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania otrzyma 2 500 mieszkańców Województwa,
 • 300 uczestników/uczestniczek projektu korzystających z usług teleopiekuńczych zostanie objętych również pilotażem usług telemedycznych,
 • 150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego (rekrutacja prowadzona będzie od 1 września 2024 r.),
 • w projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych projektu.

Projekt adresowany jest do:

 • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego,
 • opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,
 • osoby zamieszkujące samotnie.

Rekrutacja do projektu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne, od 23 lutego 2024 r., aż do momentu wyczerpania miejsc, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Najbliższe cykle rekrutacyjne to 08.03-21.03/2024; 22.03-04.04/2024; 05.04-18.04/2024; 19.04-02.05/2024; 03.05-16.05/2024.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć jedynie formularz zgłoszeniowy:

 • osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, w jednym z miejsc:
 1. Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter),
 2. Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter),
 3. Dziennik Podawczy w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • w Biurze projektu przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (pokój 122) z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ firmy kurierskiej – dostarczenie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł 2.0"

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad rekrutacji i udziału w projekcie oraz upowszechnienia informacji o dostępnej formie wsparcia wśród potencjalnych odbiorców. 

Kategorie:

 • Usługi społeczne
 • Inne ogłoszenia