Metropolia Krakowska

„CKiS na wynos” – współpraca przede wszystkim!

  • 21.03.2023 09:08
  • Aktualizacja: 09:33 21.03.2023

4 miesiące, 14 miejscowości, 22 wydarzenia, blisko 100 artystów i ponad 600 uczestników. To bilans projektu „CKiS na wynos”, który Centrum Kultury i Sportu w Skawinie realizowało od września do grudnia w ramach programu Kultura Dostępna.

„CKiS na wynos” – to kontynuacja „Akademii Czasu Wolnego” zapoczątkowanej w 2021 roku. Ideą projektu było zapewnienie łatwiejszego dostępu do kultury osobom, dla których dostęp ten z różnych powodów (wieku, statusu materialnego, trudności w przemieszczaniu się) jest ograniczony. W ramach cyklu spotkań rozpoczętych we wrześniu 2022 roku, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zorganizowało 7 wydarzeń kulturalnych i 15 zajęć warsztatowych. Do współpracy włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Muzyczna w Skawinie, sołtysi, stowarzyszenia działające na rzecz lokalnej społeczności, rękodzielnicy, instruktorzy teatralni, wokalni, animatorzy kultury, a także działające przy CKiS w Skawinie grupy, jak: Teatr Maska i zespół wokalny Tanto. Ponieważ jednym z celów projektu było kultywowanie tradycji, dlatego do organizacji wydarzeń zaproszony został również zespół Yanabanda i Muzeum Regionalne w Skawinie.

Nasz rozpędzony skuter jeździł od miejscowości do miejscowości. Zorganizowaliśmy koncerty i spektakle, a także warsztaty o tematyce m.in. dekoracyjnej, rękodzielniczej i kulinarnej. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie! Nie była to zatem tylko możliwość zdobycia wiedzy na temat tradycji naszego regionu, poznania jego bogatej kultury i historii, ale przede wszystkim okazja do dobrej zabawy łączącej pokolenia. I o to właśnie chodziło! – podsumowuje Karolina Kozanecka, zastępczyni dyrektora CKiS w Skawinie ds. kultury.

Niewątpliwymi zaletami zrealizowanego projektu były: jego mobilność, dostępność i różnorodna oferta, skierowana do kilku grup wiekowych. Największe zainteresowanie wzbudziły warsztaty dekoratorskie - przygotowanie stroików bożonarodzeniowych, koncerty i spektakle, czyli wydarzenia, w których uczestniczyły całe rodziny. Bardzo ważnym aspektem okazało się to, że oferta kulturalna była bezpłatna i z dowozem na miejsce. Dzięki temu mógł z niej skorzystać każdy, bez względu na wiek czy status materialny.

Najmocniejszym filarem okazała się jednak współpraca. Działanie na zasadach partnerstwa z sołtysami i lokalnymi działaczami pozwoliło na wykorzystanie infrastruktury wiejskiej (świetlice i domy ludowe, szkoły, Domy Strażaka) udostępnionej bezpłatnie jako miejsca wydarzeń. Wspólna organizacja przyczyniła się również do stymulacji lokalnej aktywności. W wielu przypadkach członkowie rady sołeckiej przygotowywali miejsca zajęć, dbali o wystrój sali, a nawet z własnej inicjatywy przygotowywali poczęstunek dla artystów i uczestników warsztatów. 

Jak pokazuje ewaluacja, projekt wart jest kontynuacji. Doświadczenie „CKiS na wynos” udowodniło, jak wiele talentów tkwi w mieszkańcach, chcących spędzać wspólnie czas i szukających zewnętrznych inspiracji. Warto podkreślić, że na bazie działań w ramach projektu zawiązał się już zalążek dalszej współpracy między niektórymi instytucjami i stowarzyszeniami. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie planuje kolejne „dostawy kultury” od września 2023 roku.

Więcej o projekcie: „CKiS na wynos”, czyli kultura z dostawą do Twojej miejscowości! | CKiS

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego