Metropolia Krakowska

Gminy Metropolii Krakowskiej przyspieszają walkę ze smogiem

  • 06.12.2022 16:19
  • Aktualizacja: 18:32 08.12.2022

Kontynuacja pracy ekodoradców, wsparcie mieszkańców krakowskiego obwarzanka, więcej kontroli palenisk – to główne działania planowane w najbliższym czasie w gminach Metropolii Krakowskiej. Na ten cel stowarzyszenie może wykorzystać jeszcze 15 mln zł w ramach ZIT. Kraków, zrzeszony w Metropolii, wystąpi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o zaskarżenie zmian w uchwale antysmogowej dla Małopolski.

3

Mieszkańcy Krakowa nie mogą ponosić konsekwencji wydłużenia – decyzją radnych sejmiku województwa – działań antysmogowych wokół Krakowa. Obecnie pracujemy nad uzasadnieniem skargi do WSA w tej sprawie. Najprawdopodobniej wystąpimy z nią w styczniu 2023 r. – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Opóźnienie wejścia w życie uchwały antysmogowej ma negatywne konsekwencje oddziałujące przede wszystkim na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców całej Małopolski.

W ostatnich pięciu latach w gminach sąsiadujących z Krakowem udało się zlikwidować ok. 10 tys. kotłów za kwotę ponad 132 mln zł. Pomimo zmiany terminu obowiązywania niektórych przepisów uchwały antysmogowej, samorządy Metropolii Krakowskiej w dalszym ciągu będą intensywnie pracować na rzecz poprawy jakości powietrza.

Z danych rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynika, że wokół Krakowa funkcjonuje obecnie 29,8 tys. kotłów na paliwo stałe, z czego 13,3 tys. to bezklasowe paleniska, czyli mniej niż wcześniej szacowały gminy Metropolii (zeszłoroczne szacunki wskazywały na 22 tys.). Tego typu kotły – w świetle zmienionej we wrześniu br. uchwały antysmogowej dla Małopolski – muszą zostać zlikwidowane do 30 kwietnia 2024 r.

Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy regionu są obecnie w trudnej sytuacji, związanej przede wszystkim z wysoką inflacją i kryzysem energetycznym wywołanym wojną na Ukrainie i wciąż będziemy podejmować działania na rzecz poprawy jakości powietrza uwzględniając wrażliwość społeczną. Niemniej jednak – mając na uwadze naprawdę trudne okoliczności – nie będziemy zmieniać naszych priorytetów w tym zakresie. Chcemy oddychać czystym powietrzem – zaznacza wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Wsparcie ekodoradców

Dlatego też w ramach Stowarzyszenia podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji projektu Eko Team dzięki czemu przez kolejny rok w gminach Metropolii Krakowskiej będą pracować ekodoradcy. Wyspecjalizowani pracownicy wciąż będą służyć pomocą mieszkańcom oraz będą ich zachęcać do skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca.

W 2023 r. do dyspozycji mieszkańców wciąż są środki w wysokości 15 mln zł z funduszy europejskich przeznaczone na dofinasowanie kosztów wymiany starych kotłów. Natomiast dzięki realizacji wspólnego projektu Eko Team, na terenie Metropolii Krakowskiej zatrudnionych jest 46 ekodoradców. Ich głównym zadaniem jest pomoc mieszkańcom również m.in w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji ze środków zewnętrznych na wymianę pieca, prace termomodernizacyjne czy instalacje odnawialnych źródeł energii – zaznacza Daniel Wrzoszczyk, dyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Kontrole spalania w regionie

W rozpoczętym już sezonie grzewczym istotne będą również prowadzone kontrole spalania. Zmiana uchwały antysmogowej to nie tylko dłuższy czas, jaki mogą zostać z nami kopciuchy, ale też bardzo wysokie ryzyko, że do ogrzewania wykorzystany zostanie niewłaściwy opał. Władze gmin nie chcą powrotu do palenia śmieciami. Dlatego też od 2023 r. zwiększy się liczba planowych kontroli, jakie będą przeprowadzane na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. Łącznie w gminach ościennych zostanie ich wykonanych ponad 4,5 tys. Do tego dochodzą oczywiście kontrole interwencyjne, zgłaszane przez mieszkańców.

Każdego roku gminy konsekwentnie informowały mieszkańców o kluczowych kwestiach związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej, możliwości uzyskania dotacji oraz o konsekwencjach niedostosowania się do jej wymogów. Co więcej, Gmina Skawina oraz Gmina Niepołomice przyjęły lokalne uchwały antysmogowe. W działaniach informacyjnych gminy ościenne w ostatnich dwóch latach zostały wsparte przez Kraków w ramach projektu Inicjatywa 600 – mówi Krzysztof Wołos, wójt Gminy Wielka Wieś, przewodniczący komisji ds. środowiska i przestrzeni Stowarzyszenia Metropolia Krakowska .

Źródło: krakow.pl 

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Współpraca
  • Nasze gminy