Metropolia Krakowska

UE i Bank Światowy publikują 3 nowe raporty na temat inteligentnych inwestycji w odporność na katastrofy w Europie

  • 17.06.2024 15:26
  • Aktualizacja: 15:28 17.06.2024

Europejska Komisja we współpracy z Bankiem Światowym opublikowała trzy nowe raporty dotyczące inwestycji w odporność na katastrofy, kosztów strategii adaptacyjnych oraz finansowych skutków pożarów i suszy.

Od danych do decyzji: Narzędzia do podejmowania inteligentnych inwestycji w prewencję i gotowość.

Raport podkreśla znaczenie skierowanych i strategicznych inwestycji w kluczowe sektory w celu zwiększenia odporności na ryzyka związane z katastrofami i zmianami klimatycznymi w Europie. Dostarcza decydentom i praktykom wytycznych oraz przykładów dotyczących podejmowania skoncentrowanych i inteligentnych inwestycji mających na celu poprawę odporności na katastrofy i zmiany klimatyczne w kluczowych sektorach, w tym tych świadczących usługi reagowania na sytuacje kryzysowe. Raport ukazuje, że istotna infrastruktura jest narażona na liczne zagrożenia, takie jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi i osuwiska. W swoich zaleceniach raport sugeruje priorytetowe inwestycje w kluczową infrastrukturę i usługi.

Pobierz tutaj: EDPP2_C1 Smart Investments report.pdf (europa.eu)

Koszty adaptacji do klimatu w zmieniającym się świecie

Raport podkreśla znaczenie ścieżek adaptacji w budowaniu odpornej przyszłości w obliczu zmieniających się zagrożeń klimatycznych. W raporcie podkreślono potrzebę zwiększenia przez Europę inwestycji w zakresie adaptacji do zmiany klimatu ze względu na niszczycielskie skutki i straty gospodarcze wynikające ze zmiany klimatu. Raport przedstawia nowe spojrzenie na koszty, jakie kraj ponosi w związku z adaptacją do skutków zmian klimatycznych. Zachęca Europę do zwiększenia inwestycji w adaptację klimatyczną.

Pobierz tutaj: EDPP2_C2 CCA Cost report.pdf (europa.eu)

Przygotowanie finansowe

Raport porusza kwestie finansowych skutków pożarów i susz w UE, identyfikując lukę w finansowaniu między dostępnym a potrzebnym finansowaniem. W raporcie podkreślono znaczenie wstępnie zaplanowanego finansowania dla poprawy gotowości finansowej Europy na te klęski żywiołowe.

Pobierz tutaj: Financially Prepared -The Case for Pre-positioned Finance.pdf (europa.eu)

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń