Metropolia Krakowska

III Plenarne Posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Praktyków ds. Partnerstwa (ECoPP)

  • 09.02.2024 09:16
  • Aktualizacja: 10:42 09.02.2024

8 lutego odbyło się III Plenarne Posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Praktyków  ds. Partnerstwa (ECoPP). Tematem wiodącym posiedzenia była „Zasada partnerstwa – podsumowanie jej realizacji w funduszach objętych zarządzaniem dzielonym”. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska jest jednym z członków ECoPP i z zaangażowaniem pracuje w ramach wspólnoty na rzecz rozwoju naszego regionu. 

3

W 2024 r. głównym tematem prac ECoPP jest współtworzenie i budowanie potencjału na rzecz wielopoziomowego sprawowania rządów oraz dzielenie się metodologiami promującymi zaangażowanie nowych i nietradycyjnych interesariuszy w opracowywanie propozycji i realizację w trakcie cykli programu. Ważnym aspektem współpracy, który podkreślają przedstawiciele Komisji Europejskiej jest znaczenie zasady partnerstwa w programowaniu perspektywy po 2027 r. 

Prace grup tematycznych 

Członkowie ECoPP zostali podzielenie na 7 grup tematycznych. Każda grupa pracuje na propozycjami konkretnych przedsięwzięć, które pozwolą na wzmocnienie zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy europejskich w perspektywie po 2027 r. Liderem grupy 2: Partnerskie dzielenie się wiedzą i umiejętnościami jest Daniel Wrzoszczyk, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 

Europejska Wspólnoty Praktyków ds. Partnerstwa (ECoPP) to wyjątkowy mechanizm współpracy skupiający 150 przedstawicieli różnych organizacji i partnerstw z całej Europy. Więcej informacji o pracy ECoPP: https://metropoliakrakowska.pl/projekty/ecopp
 

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca