Metropolia Krakowska

Jak efektywnie informować o działalności stowarzyszenia? Współpraca z More Bananas

  • 10.02.2023 17:00
  • Aktualizacja: 11:29 13.02.2023

Czy wiecie, że wraz z Agencją Kreatywną More Bananas opracowaliśmy plan kampanii informacyjnej zgodnie z założeniami Strategii komunikacji Metropolii Krakowskiej? More Banans odpowiadało za wsparcie eksperckie i szkoleniowe. Dzięki nim pozyskaliśmy niezbędną wiedzę z digital marketingu i zaplanowaliśmy działania internetowe do realizacji w 2023 roku.

More Bananas

WYZWANIE DLA AGENCJI

Zadaniem agencji było stworzenie planu kampanii informacyjnej Metropolii Krakowskiej z uwzględnieniem działań dla stowarzyszenia oraz zorganizowanie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu digital marketingu dla przedstawicieli gmin Metropolii Krakowskiej. Główne cele wyżej wymienionych działań to budowanie świadomości marki oraz dotarcie do wybranych grup docelowych, w których są obecni m.in. mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy oraz potencjalni partnerzy projektowi stowarzyszenia.

Efektem działań miało być również przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu digital marketingu oraz stworzenie dokumentu z dokładnym planem i opisem działań, które będą spełniać założone cele.

Za obsługę odpowiadała Anna Ledwoń-Blacha – Creative Owner agencji oraz Piotr Siwiec – Digital Marketing Coordinator.

ROZWIĄZANIE

W pierwszej kolejności – w oparciu o opracowaną strategię komunikacji MK – przeprowadzona została dokładna analizę marki i jej odbiorców. W jej skład wchodziły m.in. aktualne trendy, określenie tożsamości marki i sprecyzowanie działań do 2030 roku. Wspólnie ustaliliśmy cele i priorytety. Na tej podstawie został stworzony plan kampanii informacyjnej Metropolii Krakowskiej.

Oprócz tego ważnym aspektem wspólnych działań były warsztaty związane z digital marketingiem. Spotkania dotyczyły zasad działania algorytmów w mediach społecznościowych i kampaniach płatnych, tworzenia skutecznych treści w social mediach – tekstów, kreacji graficznych, wideo.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Stworzyliśmy dokument, w którym zostały ujęte wszystkie najważniejsze informacje dotyczące komunikacji digitalowej dla Metropolii Krakowskiej m.in. grupy docelowe, cele kampanii, wybór kanałów komunikacji wraz z konkretnymi liniami i harmonogramem postów oraz działania płatne. Dzięki wspólnej pracy warsztatowej partycypacyjnie z przedstawicielami gmin MK zaproponowaliśmy linie postów, przykłady kreacji i harmonogramy publikacji dla gmin MK. 

Piotr Siwiec, Digital Marketing Coordinator More Bananas przeprowadził łącznie 4 spotkania szkoleniowo-warsztatowe na tematy:

  • Algorytmy, zachowania użytkowników i charakterystyka wybranych kanałów digital marketingowych. Dobór komunikacji do danego medium i odbiorcy.
  • Efektywne tworzenie skutecznych treści w social mediach.
  • Tworzenie strategii i planów promocji w social media.
  • Narzędzia social media i podstawy analityki digital.

Szkolenia były dopasowane do Planu Kampanii Informacyjnej i służyły wypracowaniu optymalnych rozwiązań do promocji stowarzyszenia i gmin.

Rezultaty współpracy

Źródło: www.morebananas.pl 

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca
  • Nasze gminy