Metropolia Krakowska

Kompleksowe Badania Ruchu na terenie Miasta Krakowa i gmin Metropolii Krakowskiej - ogłoszenie przetargu

  • 04.01.2023 11:38
  • Aktualizacja: 11:36 09.01.2023

Miasto Kraków ogłosiło przetarg na przeprowadzenie „Badań ankietowych podróży w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023”. Celem badań, planowanych do realizacji w marcu i kwietniu, jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych mieszkańców.  

fot. SMK, Paweł Guzek

Ostatni raz w Krakowie badania na tak szeroką skalę przeprowadzono w 2013 r. Co istotne, badania są planowane do przeprowadzenia nie tylko w samym mieście, ale również w gminach obszaru funkcjonalnego – łącznie 35 gmin znajdujących się w tzw. „obwarzanku” Miasta Krakowa. 

Miasto rozpoczęło proces wyboru wykonawcy KBR z uwagi na chęć pozyskania aktualnej wiedzy co do przemieszczeń realizowanych przez mieszkańców, w tym na potrzeby przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej  (SUMP). Ogłoszone postępowanie przetargowe ma wyłonić wykonawcę, który przeprowadzi z mieszkańcami wywiady dotyczące realizowanych przez nich podróży, a także preferencji w zakresie rozwoju systemu transportowego. 

Badanie ankietowe będzie polegać na wizycie ankietera w gospodarstwie domowym i zebraniu informacji na temat podróży wykonanych w dniu poprzednim. Ponadto zgodnie z zakresem zamówienia mieszkańcy zostaną także zapytani o swoje preferencje związane z dalszym kierunkiem rozwoju systemu transportowego Krakowa. 

Łącznie w trakcie realizacji przedsięwzięcia przebadanych zostanie 10 tys. gospodarstw domowych, z czego 6 tys. w Krakowie, a pozostałe na terenie 35 gmin otaczających miasto. Dane pozyskane w trakcie ankietowania mieszkańców będą stanowić nieocenione źródło informacji dla Miasta Krakowa oraz gmin Obszaru Funkcjonalnego do planowania rozwoju i realizacji bieżących zadań związanych z zarządzaniem systemem transportowym. 

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest planowane na 31 stycznia 2023 r., podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie przetargu jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako część projektu „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej”, zidentyfikowanego w ramach Strategii ZIT na lata 2014-2020, realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Szczegóły dot. postępowania przetargowego dostępne są pod poniższymi linkami: 

Kategorie:

  • Mobilność