Metropolia Krakowska

Konferencja Cities Talk Nature w Chemnitz - już w maju!

  • 11.04.2023 12:21
  • Aktualizacja: 11:58 31.01.2024

Wielkimi krokami zbliża się międzynarodowa konferencja Cities Talk Nature, w której bierzemy udział jako partner projektu INTERLACE! Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r. w Chemnitz. Dwudniowa konferencja do dotyczyć będzie tematów zielonej transformacji  w miastach, uwalniając potencjał niewykorzystanych obszarów. 

Szczegółowy program wydarzenia: Cities Talk Nature Conference: Unlocking the potential of underutilised urban areas | Interlace Hub (interlace-hub.com)

 

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim z tłumaczeniem symultanicznym. Rejestracja na wydarzenie: Cities Talk Nature Conference: Unlocking the potential of underutilised urban areas | Interlace Hub (interlace-hub.com)

Prelegenci części wykładowej 

Konferencja przyniesie moc inspiracji i bardzo ciekawych prelekcji. Wśród prelegentów znajdą się:  

Dusty Gedge – obecnie prezes Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Zielonych Ścian (EFB) oraz założyciel Livingroofs.org, Dusty Gedge jest projektantem i konsultantem w zakresie zielonych dachów i zielonej infrastruktury. Jest także współautorem „Przewodnika po zielonych dachach na małą skalę”, który pomógł wyrosnąć wielu małym dachom na całym świecie. W swoim przemówieniu inauguracyjnym przedstawi przegląd aktualnego stanu rozwoju zielonych dachów w Europie, nakreśli kroki niezbędne do pomyślnej realizacji projektów zieleni oraz przedstawi wyzwania i rozwiązania w zakresie upscalingu zielonych budynków. 
 

 

 

 dr Anne Budinger– uzyskała doktorat na katedrze ekologii krajobrazu i planowania krajobrazu na Uniwersytecie TU w Dortmundzie. Od 2015 roku jest kierownikiem zespołu ds. rozwoju projektu w Regionalverband Ruhr (Niemcy) i odpowiada za rozwój „Emscher Landschaftspark” – dawnego obszaru przemysłowego na wielką skalę, który został przekształcony w połączony obszar parków. W swoim przemówieniu programowym przedstawi kroki i działania, które doprowadziły do ukształtowania projektu, a także przedstawi wyzwania, rozwiązania i wyciągnięte wnioski.  

 

 

 

 

Praca warsztatowa

Nie zabraknie także pracy warsztatowej. Organizatorzy zapraszają do wyboru ciekawych sesji warsztatowych, których tematyka obejmować będzie:  
Warsztat A: Ocena usług ekosystemowych 
Warsztat B: Przekształcanie miejsc parkingowych w parki 
Warsztat C: Niszczenie silosów za pomocą rozwiązań opartych na naturze 
Warsztat D: Czym jest dla nas natura? 
Warsztat E: Instrumenty polityki na rzecz skutecznego wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie 
Warsztat F: Jak strategicznie ożywić partnerstwa miast z wykorzystaniem miejskiej natury 

Wymiana doświadczeń

Wspólnie z organizatorami zachęcamy także do podzielenia się inspirującymi historiami o tym, jak przywrócić naturę do miast, z wykorzystaniem niezagospodarowanych przestrzeni. W 3 minutowym wystąpieniu, zachęcamy do podzielenia się swoimi rozwiązaniami  Prezentacje mogą być zgłaszane w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Na zwycięskich uczestników czekają nagrody. Więcej informacji o możliwości wystąpienia: https://newslettertogo.com/ka648rqf-tzidvz5w-5kfbqp2q-4gl

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi konferencji na jej oficjalnej stronie: https://interlace-hub.com/cities-talk-nature-conference-unlocking-potential-underutilised-urban-areas

Organizatorzy wydarzenia

Organizatorami wydarzenia są: miasto Chemnitz, Climate Alliance i Ecologic Institute.

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń