Metropolia Krakowska

Konkurs „Małopolska Wieś 2024” rozstrzygnięty

  • 08.07.2024 17:53
  • Aktualizacja: 17:58 08.07.2024

37 sołectw walczyło o tytuły najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej i najbardziej aktywnej w sieci wsi w ramach Konkursu „Małopolska Wieś 2024”. Wśród wyróżnionych znalazły się sołectwa z gmin Metropolii Krakowskiej.
 

Konkurs był skierowany do sołectw wiejskich z terenu województwa małopolskiego. Jego celem było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców poprzez m.in. promowanie dbałości o estetykę i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, promowanie nowatorskich działań na rzecz zmiany wizerunku wsi, działania wzmacniające lokalną tożsamość i integrację, czy tworzenie internetowych narzędzi skierowanych do mieszkańców wsi.

Sołectwa nagrodzono w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. W pierwszej kategorii przyznano trzy nagrody i dziewięć wyróżnień, w drugiej – również trzy nagrody i dziewięć wyróżnień, w trzeciej – trzy nagrody.

W kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś zwyciężyło sołectwo Węglówka w gminie Wiśniowa (pomoc finansowa w wysokości 60 tys. zł),, a wśród wyróżnionych znalazły się m.in. Dąbrowa Szlachecka (gm. Czernichów), Kleszczów (gm. Zabierzów), Giebułtów (gm. Wielka Wieś). Każde z wyróżnionych sołectw otrzymało pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł. 

W kategorii Nowatorska Małopolska Wieś pierwsze miejsce przyznano sołectwu Narama w gminie Iwanowice (pomoc finansowa w wysokości 60 tys. zł). Wśród wyróżnionych sołectw (pomoc finansowa w wysokości 10 tys. zł) znalazł się m.in. Biały Kościół (gm. Wielka Wieś).

W kategorii Małopolska Wieś w Sieci zwyciężyło sołectwo Niedomice w gminie Żabno (pomoc finansowa w wysokości 30 tys. zł), na podium trafiła również Polanka Hallera w gminie Skawina (trzecie miejsce i pomoc finansowa w wysokości 10 tys. zł).

Laureaci i wyróżnieni w tej edycji konkursu otrzymają łącznie ponad pół miliona złotych wsparcia. Jest to pomoc udzielona w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców

źródło: www.malopolska.pl

Kategorie:

  • Nasze gminy
  • Inne