Metropolia Krakowska

Kraków: trwa zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

 • 08.02.2023 08:02
 • Aktualizacja: 08:04 08.02.2023

Do 2 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W ramach jubileuszowej X edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów zaplanowano 38 mln zł. 

Budżet obywatelski to okazja, aby nie tylko zmieniać swoje otoczenie, ale także by realizować nietuzinkowe pomysły wspólnie z sąsiadami. W przeciągu tych wszystkich lat od kiedy funkcjonuje budżet obywatelski krakowianie wspólnie z miejskimi jednostkami zrealizowali ponad 900 projektów od I-VIII edycji. Natomiast łączna kwota wszystkich dotychczasowych edycji (I-IX) BO to 189 mln zł.

Kwota na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego została tradycyjnie podzielna  – 30 mln 400 tys. zł przeznaczono na projekty dzielnicowe, natomiast 7 mln 600 tys. zł na wnioski ogólnomiejskie. Daje to łączną sumę 38 mln zł.

Warto wspomnieć, że koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Natomiast minimalna kwota składanego projektu dzielnicowego to 2 500 zł, ale górna wartość jest zależna od dzielnicy.

Każdy zainteresowany przygotowaniem propozycji zadania w ramach budżetu obywatelskiego, może skorzystać z Banku pomysłów.

Szczegółowy harmonogram X edycji BO

 • spotkania konsultacyjne z mieszkańcami – luty
 • składanie projektów – od 1 lutego do 2 marca
 • publikacja wyników weryfikacji – 12 czerwca
 • składanie protestów wobec wyników oceny prawnej – od 12 do 21 czerwca
 • sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu – do 12 lipca
 • głosowanie – od 22 września do 6 października
 • ogłoszenie wyników głosowania – 30 października
 • zatwierdzenie projektów do realizacji – do 15 listopada.

Informacje o BO będą aktualizowane na stronie internetowej budzet.krakow.pl.

W sprawie projektów składanych do BO można się kontaktować z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK pod numerem tel. 12 616 11 11 lub mailowo budzetobywatelski@um.krakow.pl.

Na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów podczas przygotowania projektów?

Ogólnodostępność

Ważnym kryterium oceny wniosków jest ogólnodostępność. Polega to na tym, że opracowane zadania muszą być dostępne nieodpłatnie dla jak najszerzej grupy ludzi, a z rezultatów wykonanego projektu powinno skorzystać jak najwięcej odbiorców. Dobrym przykładem będą tu zajęcia sportowe, taneczne czy biegowe dla konkretnych osób, np. dzieci, młodzieży czy seniorów.

Miejsce realizacji naszego projektu

Jeśli mamy już pomysł i wskazaliśmy grupę docelową, czas pomyśleć o tym, gdzie chcemy go zrealizować. Częstym błędem występującym w składanych projektach jest brak ustalenia dokładnego miejsca. W tym przypadku niezbędna jest dokładna nazwa obiektu lub opis wybranej lokalizacji. Warto skorzystać także z mapy i sprawdzić, czy dany teren jest własnością miasta, gdyż tylko na takich terenach może być realizowany projekt. Jeśli chcemy przygotować jakieś działania w placówkach oświatowych, to podstawowym wymogiem jest pisemne oświadczenie dyrekcji danej szkoły czy przedszkola o gotowości do współpracy. Jeśli chcemy przygotować wydarzenie np. o charakterze kulturalnym, to warto skontaktować się najbliższą instytucją kultury. Warto dodać, że projekty można złożyć w wybranej przez siebie dzielnicy i nie musi być to dzielnica naszego zamieszkania. W tej sytuacji na liście poparcia konieczne są podpisy mieszkańców z tej dzielnicy. Zasada ta nie obowiązuje już podczas głosowania. Możemy oddać głos tylko na projekty, które znajdują się w obszarze naszego zamieszkania.

Koszty projektu

Wnioskodawca podaje jedynie szacunkowy koszt na podstawie zamieszczonego na stronie BO cennika. Podanie kosztów nie jest obowiązkowe. Pracownicy jednostki oceniającej projekt będą ostatecznie sprawdzać kwoty potrzebne do wykonania zadania. Czasami nasza wycena, w trakcie weryfikacji ulega podwyższeniu i jest to spowodowane tym, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, co podnosi koszty. Wzrost kwoty może wynikać również z konieczności budowy odwodnienia, oświetlenia czy przebudowy lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego.

Sprawdź jakie zadania realizuje miasto

Wnioskodawca powinien zapoznać się z zadaniami już realizowanymi przez miasto, aby uniknąć powielania zakresu działań. Przykładowo, zgłoszone projekty, które są już w zakresie aktualnej miejskiej oferty sportowej dla mieszkańców, będą weryfikowane odmownie.

Czy można zbudować chodnik?

Zgłaszający często pytają o infrastrukturę drogową, taką jak chodniki, parkingi czy oświetlenie. Każda taka złożona propozycja zostaje poddana analizie pod kątem własności terenu, zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy właśnie kolizji z innymi inwestycjami.

Kategorie:

 • Nasze gminy