Metropolia Krakowska

Krakowski sektor usług biznesowych w liczbach

 • 18.06.2024 12:09
 • Aktualizacja: 12:12 18.06.2024

Krakowski sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) rozwija się w imponującym tempie, stając się jednym z kluczowych elementów lokalnej gospodarki. Obecnie w Krakowie działa 288 firm z sektora BSS, zatrudniających łącznie 101 tysięcy pracowników. W ciągu ostatnich 17 miesięcy powstało dziewięć nowych centrów usług biznesowych, a prognozy na pierwszy kwartał 2025 roku wskazują na wzrost zatrudnienia o co najmniej 3 tysiące miejsc pracy.

 

Lider w zatrudnieniu i wysoko wykwalifikowanej kadrze

Kraków utrzymuje najwyższy średni wskaźnik zatrudnienia w centrach nowoczesnych usług dla biznesu, wynoszący 351 pracowników na centrum, co jest o ponad 30% wyższe od średniej ogólnopolskiej. Dwadzieścia pięć krakowskich centrów zatrudnia co najmniej 1 000 osób, co stanowi 58,6% całkowitego zatrudnienia w sektorze w mieście. Kraków kolejny rok z rzędu utrzymuje również pozycję lidera w rankingu ABSL w kategorii zasobów wysoko wykwalifikowanej kadry, kluczowej dla rozwoju usług wysokospecjalistycznych.

Sektor w liczbach

 • 101 000 – liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych w 2024 r.
 • 288 – liczba centrów usług biznesowych (I kwartał 2024 r.)
 • 45 – liczba centrów zatrudniających co najmniej 500 osób (I kwartał 2024 r.)
 • 9 – liczba nowych centrów utworzonych w latach 2023 i 2024
 • 7,1% – skumulowany wzrost zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach 2019-2024
 • 29 331 – liczba miejsc pracy utworzonych od I kwartału 2019 r.
 • 3,4% – współczynnik lokalizacji
 • 104 000 – prognoza liczby miejsc pracy w sektorze w I kwartale 2025 r.

Raport ABSL 2024

Szczegółowe dane na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce zawiera raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. 2024". Raport został przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Colliers, Mercer, Randstad i Randstad Enterprise. Patronem honorowym publikacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a partnerem merytorycznym Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ.

Krakowski sektor nowoczesnych usług dla biznesu nieustannie się rozwija, przyciągając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy. Dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby miejsc pracy i stałemu napływowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, Metropolia Krakowska umacnia swoją pozycję jako kluczowe centrum usług biznesowych w Polsce. Z potencjałem gospodarczym Metropolii Krakowskiej można zapoznać się na stronie: kma4business.metropoliakrakowska.pl.

 

Kategorie:

 • Gospodarka
 • Współpraca