Metropolia Krakowska

Oficjalna inauguracja projektu INTERLACE i pierwsze spotkanie miast partnerskich

 • 09.11.2020 16:48
 • Aktualizacja: 16:51 11.04.2024

W dniach 2-5 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt INTERLACE połączone z Forum Miast. Całość wydarzenia miała pierwotnie odbyć się na Kostaryce. Niestety, globalna pandemia uniemożliwiła organizację spotkania w formie bezpośredniej i wymusiła zastosowanie zdalnej komunikacji. 4-dniowe spotkanie odbyło się w formule on-line, z wykorzystaniem wirtualnych tablic.

Pierwsze dwa dni spotkania poświęcone zostały omówieniu założeń projektu, planowanych działań oraz roli, jaką odgrywają poszczególni członkowie konsorcjum. Projekt INTERLACE realizowany jest w bardzo szerokim partnerstwie, obejmującym instytucje naukowe, firmy, organizacje pozarządowe oraz aglomeracje.

Nad przebiegiem i efektami projektu czuwać będzie Komitet Doradczy w składzie:

 • Dr. Ellen van Bueren – specjalistka w zakresie zarządzania rozwojem obszarów miejskich, profesor na Uniwersytecie Technicznym w Delft (Holandia),
 • Emma Grun – architektka, urbanistka z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju i zarządzaniu miastami, pracownik Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju,
 • David Jácome Polit – pełniący funkcję metropolitalnego Dyrektora ds. odporności w sekretariacie generalnym ds. planowania w Quito (Ekwador),
 • Emily N’Dombaxe Dola – Dyrektorka w Youth4Nature – międzynarodowej inicjatywy prowadzonej przez młodzież, mobilizującej do stosowania rozwiązań opartych na naturze,
 • Minu Hemmati – współzałożycielka i członkini Instytutu MSP (międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz wspierania i promowania wysokiej jakości procesów z udziałem wielu zainteresowanych stron), związana z GenderCC – Women for Climate Justice.

Podczas Forum Miejskiego, które odbyło się w dniach 4-5 listopada, głos oddano sześciu aglomeracjom, które biorą udział w projekcie:

 • Granollers (Katalonia),
 • Envigado (Kolumbia),
 • CMIBA (Kostaryka),
 • Metropolia Krakowska (Polska),
 • Chemnitz (Niemcy),
 • Portoviejo (Ekwador).

Każde z miast przedstawiło krótką prezentację, omawiając swoje oczekiwania względem projektu.

Drugą część spotkania poświęcono na pracę warsztatową. Podczas warsztatów, wspólnie zastanawialiśmy się nad wyzwaniami i szansami związanymi z odbudową miejskich ekosystemów. Każde z miast partnerskich dzieliło się informacjami o lokalnych uwarunkowaniach i głównych problemach, jakie napotykają w kontekście wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie (z ang. nature-based solutions).

Kilka dni spędzonych w gronie partnerów z wielu krajów i różnych typów instytucji pozwoliło na zmapowanie głównych wyzwań, ale też aspiracji jakie będziemy chcieli zrealizować korzystając z potencjału projektu INTERLACE.

Początkiem 2021 roku odbędzie się inauguracja projektu wśród gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Już teraz zachęcamy do udziału w działaniach projektowych.

Kategorie:

 • Środowisko i przestrzeń