Metropolia Krakowska

Seniorzy z Metropolii laureatami XVII Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”

  • 24.11.2023 14:04
  • Aktualizacja: 14:07 24.11.2023

Już po raz 17 w Małopolsce przyznana została specjalna nagroda dla aktywnych i zaangażowanych społecznie osób w wieku 60+, którzy swoją postawą i działaniami przełamują stereotypowy wizerunek seniora oraz zachęcają swoich równolatków do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.   

2

Laureaci plebiscytu to przede wszystkim osoby, które mimo swojego wieku realizują pasje, rozwijają umiejętności i dzielą się swoją energią oraz doświadczeniem z innymi – nieformalnie oraz w ramach działalności w organizacjach pozarządowych, klubach seniora czy uniwersytetach trzeciego wieku. To również lokalni liderzy, którym nie jest obojętna przyszłość kolejnych pokoleń. 

Tytuł Seniorki Roku XVII edycji plebiscytu przypadł Pani Paulina Tomczyk z Łuczyc (gmina Kocmyrzów-Luborzyca), która jest propagatorką krzewienia tradycji lokalnej i działaczką Koła Gospodyń Wiejskich Łuczyce, a swoją pasję do muzyki rozwija w Zespole Serenada. 

Laureatem nagrody Senior Roku XVII edycji plebiscytu został Pan Stefan Jucha z Krakowa, który od lat jest zaangażowanym społecznikiem i pełnił funkcję członka gminnej rady seniorów. Jest również uczestnikiem licznych gremiów, w których reprezentuje potrzeby seniorów, stając się ich oddanym rzecznikiem.  

Seniorzy z Metropolii Krakowskiej otrzymali również wyróżnienia: 

  • Pani Stanisława Szumiec z Giebułtowa (gmina Wielka Wieś) została wyróżniona za swoje ogromne zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz seniorów w ramach Wielko-Wiejskiej Akademii Seniora oraz rozwój Gminnej Rady Seniorów, której jest przewodniczącą. 

  • Pan Józef Plewniak z Bibic (gmina Zielonki) został doceniony w szczególności za swoją wieloletnią pracę społeczną oraz zaangażowanie w kultywowanie pięknych tradycji bibickich i docieranie z nimi do młodego pokolenia. 

Wszystkim nagrodzonym w XVII edycji plebiscytu serdecznie gratulujemy oraz życzymy satysfakcji i sukcesów w Państwa działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej. 

Kategorie:

  • Nasze gminy
  • Usługi społeczne