Metropolia Krakowska

Ulica Krupnicza oficjalnie otwarta!

  • 30.05.2023 07:07
  • Aktualizacja: 09:31 30.05.2023

Odwołane z powodu intensywnego deszczu święto ulicy Krupniczej odbyło się 27 maja. Wydarzenie, z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do godz. 16.00. W programie imprezy znalazł się kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci i piosenki Teatru Bagatela.

Fot. Bogusław Świerzowski/ krakow.pl

Przebudowa ulicy

Od marca do maja Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, przyłączając nowych odbiorców na ulicy Krupniczej, zbudowało ponad 235 metrów sieci ciepłowniczej. W tym samym czasie i w tym samym miejscu prawie 280 metrów sieci wodociągowej wykonały w ramach przebudowy Wodociągi Miasta Krakowa SA.

Zamiast odtwarzać nawierzchnię do stanu pierwotnego obie spółki miejskie, wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej, zdecydowały o przebudowie całej ulicy i wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Zielona Krupnicza”.

Wszystkie prace, które prowadziła występująca w konsorcjum firma StarKop, realizowane były pod nadzorem konserwatorskim. Nad placem budowy (prace koordynowało MPEC) nieustannie czuwały służby archeologiczne. W ramach rewitalizacji wykonano modernizację nawierzchni, wszystkie rynny podłączono do kanalizacji (wcześniej deszczówka trafiała do gruntu powodując rozmiękczenie podłoża i zapadliska), wykonano iluminację, elementy małej architektury, czyli m.in. kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe, zbiorniki retencyjne wody opadowej oraz zieleń. Dla wzmocnienia niestabilnego podłoża i dla podbudowy użyto specjalnej geosiatki, kruszywa i cementu.

Przy okazji tych prac, przebudowę własnych sieci na ulicy Krupniczej wykonały Polska Spółka Gazownictwa oraz Tauron Dystrybucja SA. Sieć gazowa oraz linie kablowe wymagały przebudowy z uwagi na wiek oraz duże ryzyko wystąpienia awarii przy wykonywaniu nowej nawierzchni. Granitowe kostki brukowe ulicy uzupełnione zostały przez historyczne kostki bazaltowe, które udało się odzyskać w trakcie prac rozbiórkowych. W nawierzchnię wbudowano miedziane płyty zawierające informacje o najważniejszych faktach historyczno-kulturowych ulicy Krupniczej.

Ulica Krupnicza to dzisiaj jedna, wspólna przestrzeń dla wszystkich użytkowników. Wyróżnia ją brak krawężników, a zatem nie ma wydzielonych ciągów pieszych i jezdni. To prawie promenada. Zielony oddech w sercu miasta!

Zazielenianie ulicy

Ideą projektu rewitalizacji ul. Krupniczej jest stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom – pieszym, rowerzystom, a także przedsiębiorcom prowadzącym usługi w parterach zabudowy wzdłuż ulicy.

Na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretańskiej myśl przewodnia wprowadzonych zmian opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf – ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia dzięki utworzeniu wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników poprzez rezygnację z krawężników, a tym samym z podziału na jezdnię i chodnik. Ograniczenie ruchu tranzytowego zapewnione jest również przez wprowadzenie mebli miejskich wraz z zielenią.

Projekt ma ponadto za zadanie zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych - długotrwałych okresów suszy i upałów. W tym celu zaprojektowane zostały ogrody deszczowe oraz zbiorniki do gromadzenia deszczówki, która w okresach suszy będzie wykorzystywana do podlewania nowych roślin na ul. Krupniczej. Zabytkowa przestrzeń ulicy wraz z kamienicami posiada niezwykle bogatą historię. Istotnym elementem stało się więc podkreślenie walorów historycznych poprzez zaakcentowanie w nawierzchni informacji dotyczących zabytkowych obiektów oraz ponowne wykorzystanie w projekcie kostki bazaltowej, którą we wcześniejszych latach była wyłożona ul. Krupnicza.

Niestandardowe działania projektowe mają na celu wykreowanie genius loci ulicy Krupniczej.

Ulicę Krupniczą na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretanskiej ozdabiają podwyższone rabaty, w których posadzone zostały setki krzewów wierzby purpurowej oraz zimozielonej laurowiśni wschodniej. Nad krzewami górują posadzone na tym odcinku czereśnie ptasie Plena – urokliwie ozdabiając wiosną to miejsce białymi kwiatami.

W dalszej części – do ul. Szujskiego zieleń wysoką tworzą olsze czarne. Na tym odcinku znalazły się również ogrody deszczowe, w których pojawi się bodziszek łąkowy, łączeń baldaszkowaty oraz kosaciec syberyjski w czterech odmianach.

Ogrody deszczowe zajmują łącznie powierzchnię ponad 116 m2. Ich rola jest nie do przecenienia – zmniejszają ilość spływającej wody do kanalizacji, zwiększając retencję wód opadowych. Takie działanie to również minimalizowanie ryzyka występowania lokalnych podtopień w trakcie intensywnych opadów.

Urok odmienionej ul. Krupniczej podkreślają – wprowadzone zgodnie z prośbą mieszkańców – nasadzenia fasadowe w postaci ponad setki różowych malw.

Galeria zdjęć: TUTAJ

Źródło: krakow.pl 

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Nasze gminy