Metropolia Krakowska

Wymiana doświadczeń pomiędzy obszarami metropolitalnymi: Cluj Napoca w Metropolii Krakowskiej

  • 24.04.2023 13:59
  • Aktualizacja: 17:59 26.04.2023

20 i 21 kwietnia 2023 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Banku Światowego oraz obszaru metropolitalnego Cluj-Napoca w Metropolii Krakowskiej. Celem wizyty jest ułatwienie transferu know-how i wymiany praktycznych doświadczeń pomiędzy obszarami metropolitalnymi.

9

W dwudniowej wizycie w Metropolii Krakowskiej wzięli udział: Anna Banaszczyk, Marius Cristea, Ionut Tudor Maries  - przedstawiciele Banku Światowego (The World Bank), Ovidiu Cîmpean - Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Projektów Europejskich w Rumunii oraz Dalila-Ioana Ciuclan i Marcel Pîrvu – przedstawiciele obszaru metropolitalnego Cluj-Napoca

Dzień I:
O planowaniu strategicznym, współpracy metropolitalnej i systemach zarządzania

Pierwszy dzień wizyty gości z World Banku oraz obszaru metropolitalnego Cluj-Napoca upłynął pod hasłem wymiany informacji i doświadczeń. Prezentacja obu obszarów metropolitalnych pozwoliła bliżej zapoznać się ze specyfiką działalności oraz sposobu organizacji obszarów metropolitalnych w Rumunii i w Polsce. 

Omówione zostały sposoby współprojektowania systemów zarządzania, które mogą zapewnić dostępność, przejrzystość i równe szanse, przy jednoczesnym zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych między jednostkami administracyjno-terytorialnymi. Prezentacje Daniela Wrzoszczyka – Dyrektora biura SMK oraz Julity Ewert-Stawowy – Zastępczyni Dyrektora Biura SMK stały się wyjściem do rozmowy i wymiany doświadczeń, w tym w zakresie budowania współpracy metropolitalnej w ramach obowiązujących ram prawno-finansowych. 

Ciekawą dyskusję o tym w jaki sposób strategicznie planować, a następnie implementować działania na poziomie ponadlokalnym rozpoczęła prezentacja dot. Strategii Metropolia Krakowska 2030 zaprezentowana przez Marię Piątkowską – Główną Specjalistkę w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury. 

Wyjątkową ciekawostką dla gości z Rumunii było wykorzystanie idei miękkiego planowania przestrzennego przez gminy Metropolii Krakowskiej. Temat zaprezentowany został przez Agnieszkę Arabas – Koordynatorkę Zespołu ds. środowiska i przestrzeni. 

Dzień pełen merytorycznej wiedzy i wielowątkowych dyskusji zakończył spacer edukacyjny po centrum Krakowa. Uczestnicy spotkania mogli poznać kluczowe informacje dot. historii i kultury miasta oraz dowiedzieli się jakie inwestycje rewitalizacyjne zostały zrealizowane w ciągu kilku ostatnich lat. Wyjątkową uwagę poświęcili aktualnie realizowanemu projektowi „Zielona Krupnicza”, zakładającemu utworzenie woonerfu w ciągu ul. Krupniczej. Urokliwe zakątki centrum Krakowa przyczyniły się także do rozwinięcia rozmów o gentryfikacji i polityce zrównoważonej turystyki, która ma wprowadzić rozwiązania godzące interesy mieszkańców, turystów i branży turystycznej. 

Dzień II:
O rewitalizacji, zintegrowanej mobilności oraz błękitno-zielonej infrastrukturze

Drugi dzień wizyty studyjnej poświęcony był prezentacji rozwiązań jakie wybrane gminy Metropolii Krakowskiej wykorzystują do kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Jako przykład efektywnej rewitalizacji przestrzeni, zaprezentowano kamieniołom w Zabierzowie. Kiedyś miejsce służące wydobywaniu wapienia, następnie zapomniane, aktualnie służy mieszkańcom i turystom. Punktem wyjścia do rozmowy o sposobach efektywnego zarządzania infrastrukturą publiczną była wizyta w gminie Liszki. Atrakcyjny turystycznie Zalew na Piaskach już w czerwcu stanie się miejscem olimpijskich zmagań w kajakarstwie klasycznym. 


O tym jak kształtować zintegrowaną mobilność miejską, goście z Rumunii dowiedzieli się podczas wizyty w gminie Skawina. Podczas prezentacji w budynku Dworca w Skawinie przygotowanej przez Zastępcę Burmistrza Tomasza Ożoga oraz Macieja Fugla, Michała Kędzierskiego oraz Romana Gdulę – pracowników Wydział ds. Strategii i Rozwoju, zaprezentowano specyfikę miasta oraz działania podjęte w celu organizacji przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i organizacji transportu publicznego. Aby praktycznie zaprezentować możliwości jakie daje transport zbiorowy i ekologiczne środki transportu, zorganizowano przejazd pociągiem oraz hulajnogami elektrycznymi. Połączenie tego bezpośredniego doświadczenia oraz informacji przekazywanych przez przedstawicieli UMiG w Skawinie pozwoliły na efektywną wymianę doświadczeń w zakresie organizacji transportu. Uczestnicy wizyty studyjnej w szczególności zainteresowani byli tematem powstającego „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” w perspektywie do 2030 r. Przejazd hulajnogami pozwolił także na odwiedzenie strefy gospodarczej, o której powstaniu i działalności opowiadali przedstawiciele UMiG. Spotkanie w Skawinie zakończyła wizyta na rynku oraz w parku miejskim. 

Kolejnym punktem wizyty studyjnej były Błonia Niepołomickie i prezentacja wykorzystanych rozwiązań opartych na naturze (NBS). O tym w jaki sposób zrewitalizowano niespełna 6-ha teren i wykorzystano błękitno-zieloną infrastrukturę opowiedział Maciej Maderak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Wizytę w Niepołomicach zakończyło odwiedzenie Zamku oraz rozmowa o efektywnym rozwoju gminy  – zarówno w zakresie rozwoju gospodarczego, jak i organizacji mobilności. 

Wymiana doświadczeń podczas dwóch dni wizyty to także prezentacja Strategii komunikacji Metropolii Krakowskiej, powstającej platformy do komunikacji, rozmowa na temat realizacji działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy też sposobów wspierania instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz w budownictwie wielorodzinnym.  

Wizyta odbyła się w ramach projektu pn. „Functional Areas in Europe” realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska od 2022 r. Celem projektu jest wspieranie obszarów funkcjonalnych w UE poprzez zwiększanie zdolności do współpracy, planowania, realizacji projektów oraz bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju. Jednym z elementów projektu jest wymiana wiedzy między obszarami funkcjonalnymi z Europy w formie wizyt studyjnych. Wizyta zorganizowana w ramach programu TAIEX-REGIO Peer2Peer i sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej.
 

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca