Metropolia Krakowska

Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych

  • 16.05.2024 09:06
  • Aktualizacja: 15:14 16.05.2024

Fundacja Sendzimira wydała praktyczną publikację, która zawiera opisy sprawdzonych działań i rozwiązań z zakresu czterech kluczowych obszarów: gospodarki odpadami, gospodarki wodami opadowymi, ochrony terenów zieleni oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Publikacja ta skierowana jest do urzędników samorządowych, decydentów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zajmują się zrównoważonym rozwojem lokalnym, ochroną środowiska oraz adaptacją do zmian klimatu.

Praktyczna publikacja, na którą składają się opisy możliwych do realizacji, różnorodnych, sprawdzonych w praktyce polskich samorządów praktycznych działań i rozwiązań z zakresu czterech obszarów tematycznych projektu:

  • Odpady: zrównoważona gospodarka odpadami; 
  • Woda: zrównoważona gospodarka wodami opadowymi; 
  • Zieleń: ochrona bioróżnorodności, rozwój i utrzymanie terenów zieleni; 
  • Energia: efektywność energetyczna i OZE.

Publikację kierowana jest przede wszystkim do:

  • urzędników i decydentów z samorządów gmin;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działań dot. zrównoważonego rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Dobre praktyki opisane w publikacji były prezentowane na konferencji Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych w Krakowie, w dniach 16-17 maja 2024 r.

Publikacja powstała w ramach projektu Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

Fundacja Sendzimira promuje zrównoważony rozwój, upowszechniając jego zasady i zwiększając świadomość społeczną w tym zakresie. Realizuje projekty edukacyjne, badania naukowe oraz inicjatywy wspierające ekologiczną gospodarkę i partycypację społeczną. Przygotowuje także publikacje, z którymi można zapoznać się na stronie: Publikacje - Fundacja Sendzimira.


 

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Współpraca